Razne lajsne za stepeništa

Razne lajsne za stepeništa

Razne lajsne za stepeništa

Razne lajsne za stepeništa:
završna ivica za stepenište – namenjena za stepenike, gde nije u planu naknadno prekrivanje stepeništa, i može se korisititi i u kombinaciji sa stepenišnom lajsnom.
Lajsna za nezavršenu ivicu stepeništa.
Naruči!