Zaštitni lim za sobna vrata

Zaštitni lim za sobna vrata

Zaštitni lim za sobna vrata

Zaštitni lim za sobna vrata je ukras enterijera, ali služi i za prikrivanje manjih nesavršenosti na Vašim ulaznim ili sobnim vratima.
Naruči!