Pehar od mesinga

Pehar od mesinga

Pehar od mesinga

U raznim veličinama, sa natpisnom tablicom za oznaku osvojenog mesta, manifestacije, logo.

Za sportska takmičenja i sa ilustracijom datog sporta!
Naruči!