Tabla od mesinga sa oznakom adrese i broja kuće

Tabla od mesinga sa oznakom adrese i broja kuće

Tabla od mesinga sa oznakom adrese i broja kuće

Tabla od mesinga sa oznakom adrese i broja kuće.
Naruči!